SÖU:s personal

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Susan Klemets (Susan Nedermo)
Tid
22.12.1993
Media id/signum
SOU N383