SÖU:s personal

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Sven-Erik Glader har blivit tilldelad Folktingsmedaljen
Tid
9.11.1992
Media id/signum
SOU N366