Vägen till SÖU

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Anna-Lena Groos & Peter Bjurs
Tid
19.3.1993
Media id/signum
SOU N325