SÖU:s personal

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Peter Bjurs, Anna-Lena Groos
Tid
28.3.1993
Media id/signum
SOU N305