Töm
5574 träffar
Bild Titel Kontextuppgifter Tid
några män i bil Olof Holm, Christer Blom Läs mera...1968
Maxmo paviljong Läs mera...1968
Maxmo paviljong Läs mera...1968
möte/fest Per-Ole Lundell, Gösta Blomqvist, Olav Storgård, Alf Holmfors, fotbollsbas i Kraft IF Läs mera...1968
möte/fest Harry Bäckvik t.v., tredje Kurt Lillandt? Läs mera...1968
möte/fest Läs mera...1968
Möte
Möte/fest Hans-Anders Lagerström (spelade i orkestrarna Colorado och Caramell) Läs mera... 1968
Möte/fest Läs mera... 1968
möte/fest Per-Ole Lundell, Olav Storgård Läs mera...1968
man med barn Lars-Erik Lervik ordförande i Kaskö UF med son Läs mera...1968
man med barn Lars-Erik Lervik Kaskö UF:s ordförande med son Läs mera...1968
Byggandet av Ämbetsverkshuset i Närpes byggplats Byggandet av Ämbetsverkshuset Läs mera... 1968
Byggandet av Ämbetsverkshuset i Närpes kvinna vid bil Byggandet av Ämbetsverkshuset Läs mera... 1968
Två kvinnor i en båt
Nordivalens värdinnor Benita Granqvist, Elisabeth Uljens, Kerstin Hägen, Margareta Lönnbohm (Margareta Ehrman), Agneta Mörk (Agneta Mitts). Se årsbok 1967.1967
Man Tor Fors, Västerås
Bingo i Karleby Pauli Keiski
Bingo i Karleby Pauli Keiski
Man i båt på scen, teater/revy? Femte ringens spex 1968 "Blandat - bland annat"? jmf med årsbok 1968.
Man
Man
Man
Man
Man Hugo Skott
Man Leif Ingman, Korsholm
Man
Man Hugo Skott
Man
Möte Olav Ahlbäck, Malax
Man
Möte
Man Leif Ingman, Korsholm
Man
Man
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Man
Möte
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Renovering i Korsnäs Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Renovering i Korsnäs Mannen till vänster är Verner Hofman. Renovering av discot i Korsnäs. Läs mera... Läs mera...1970
Länsungdomsnämnd rådfrågningsdag möte fr v Siv Grägg (gift Siv Granberg), Marita Bagge, Mikael Björkholm elever på skolan Löpartjej från Gamlakarleby1970
Länsungdomsnämnd rådfrågningsdag möte fr.v. 2 Saga Berts, Henrik Svarvar, Ingrid Saxberg 1970
Byggande av Bisatsen Se årsbok 1975 Läs mera... Läs mera...1975
Byggande av Bisatsen Se årsbok 1975 Läs mera... Läs mera...1975
Byggande av Bisatsen Se årsbok 1975 Läs mera... Läs mera...1975
Byggande av Bisatsen Se årsbok 1975 Läs mera... Läs mera...1975
Invigning av Bisatsen Se årsbok 1975 2 fr v Harry Backlund?, ?, Jan-Erik Frostdahl1975
Invigning av Bisatsen Hans Ingvesgård, Håkan Malm, Rolf Ferm, Ulla Saarenheimo, Gösta Stenberg, Paul Lindell, Eilo Eriksson Se årsbok 1975 Läs mera...1975
Invigning av Bisatsen Hans Ingvesgård, Håkan Malm, Rolf Ferm, Ulla Saarenheimo, Gösta Stenberg, Paul Lindell, Eilo Eriksson Se årsbok 1975 Läs mera...1975
Invigning av Bisatsen Håkan Malm, Rolf Ferm, Ulla Saarenheimo, Gösta Stenberg, Paul Lindell, Eilo Eriksson Se årsbok 1975 Läs mera...1976
Invigning av bisatsen Gösta Stenberg, Anja Nyman (K E:s fru), Paul Lindell, Ulla Saarenheimo (avdelningschef vid Bostadsstyrelsen) Se årsbok 1975 Läs mera...1976
Invigning av Bisatsen Se årsbok 1975 1975
Byggande av bisatsen Jan-Erik Frostdahl, Sten Blomqvist, Karl-Johan Forsell, Erik Häggman, Hans Ingvesgård, Per Kronqvist, Carl-Otto Slotte, Eivor Eklund-Back Se årsbok 1975 Läs mera...1975
Byggande av bisatsen Jan-Erik Frostdahl, Karl-Johan Forsell, Per Kronqvist, Carl-Otto Slotte, Sten Blomqvist, Hans Ingvesgård, Erik Häggman Se årsbok 1975 Läs mera...1975
Byggande av bisatsen Eivor Eklund-Back Se årsbok 1975 Läs mera...1975
två kvinnor
Oravais Klädesfabrik Läs mera...1972
två barn
två personer i bod Albin Asp säljer nyfångad sik åt Edit Asp Läs mera...1972
Lalle gård Läs mera... 1972
Färja vid Alskat Läs mera...1972
Stugby Läs mera...1972
Blomförsäljning på torg Läs mera...1972
Barn vid skola Korsholms skolcentrum i Smedsby Läs mera...1972
FSU:s fritidsledarseminarium Grupparbete i sandlådan. Se årsbok 1970. Lisbeth Saxberg 2 fr v Läs mera...1970
FSU:s fritidsledarseminarium Läs mera...1970
FSU:s fritidsledarseminarium Läs mera...1970
FSU:s fritidsledarseminarium Läs mera...1970
FSU:s fritidsledarseminarium Läs mera...1970
man 1960-1969
möte/fest SÖFF rektorn Alfons Sundqvist vid bordsändan1960-1969
två män Sekreteraren i Korsholm SU Ragnvald Bengs, ombudsman Henrik Svarfvar Läs mera... 1960-1969
möte Olav Ahlbäck t.h. 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
Självständighetsbal Ungdomar från första ringen på fest i Vetil. Läs mera...6.12.1968-1969
Självständighetsbal? Ungdomar från första ringen på fest i Vetil. Läs mera...6.12.1968-1969
Två män vid rökugn Nils Nedergård, Per Erik Österman från Frösön Läs mera...1969
barn vid lägerplats?
man
man
man
grupp med ungdomar
fyra män med discokula och lampor Rolf Jevander, Ralf Storgård, Stig Vasberg, Göran Storgård Läs mera...1968
man Victor Glasberg Läs mera...1968
grupp med ungdomar Vörå folkhögskola 1969-70. Rektor Torbjörn Ehrman med eleverna Mikael Björkholm, Kaj Fagerström, Maria Mäki-Valkama, Siv Hägg (gift Siv Granberg), Marita Nyberg (gift Marita Bagge), Saga Berts 1969-1970
man
man vid bil
möte
grupp med ungdomar
Skytte