Töm
5574 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
SÖU:s verksamhetskonferens Karin Nyström (Karin Blomqvist), Anna-Lisa West (Anna-Lisa Svenns), Håkan Westermark, Gunilla Jakobsson (Oravais), Lisbeth Saxbergh-Blomqvist, Jan-Erik Frostdahl, Angela Blomqvist (Nykarleby - ungd. sekr), Fredrik Hannus (troligen ungdomssekterare i Närpes då), Linda Skomars, Diana Ekman, Barbro Enholm, John Hammarberg Läs mera... 1976
SÖU:s vårmöte 1973, avtackning Birgitta Lybeck, Paul Lindell (avtackas) Se årsbok 1973. Läs mera... 1973
SÖU:s vårmöte 1974, avtackning? Erik Bernas, kanslichef Gustav Skuthälla, Hans Ingvesgård 1974
SÖU:s vårmöte 1977 Valdemar Hintz, ?, Hans Ingvesgård, ? 1977
SÖU:s vårmöte 1977 avtackning Valdemar Hintz fick hedersmärke, Jan-Erik Frostdahl, Lisbeth Saxberg Läs mera... 1977
SÖU:s vårmöte 1977 avtackning Valdemar Hintz fick hedersmärke och Hans Ingvesgård avtackades Läs mera... 1977
SÖU:s vårmöte 1977 avtackning Valdemar Hintz fick hedersmärke och Hans Ingvesgård avtackades Läs mera... 1977
SÖU:s vårmöte 1977 avtackning Valdemar Hintz fick hedersmärke, Jan-Erik Frostdahl, Lisbeth Saxberg 1977
SÖU:s vårmöte 1977 avtackning Valdemar Hintz fick hedersmärke och Hans Ingvesgård avtackades Läs mera... 1977
SÖU:s vårmöte 1977, man med dragspel Charles Utter Läs mera... 1977
SÖU:s vårmöte 1977, man med dragspel Charles Utter Läs mera... 1977
SÖU:s vårmöte 1977, två män med gitarr Lasse Eriksson, Kenth Storm sjunger ”Den gyllene fregatten” Läs mera... 1977
SÖU:s vårmöte 1977? Jan-Erik Frostdahl, Sture Erickson, Berit Nygård 1977
SÖU:s vårmöte 1979 Ann-Christine Prinsén (Ann-Christine Jurlina) från Pjelax UF, Jan-Erik Uljens från Närpes UF, Marita Jeppe från Pjelax UF, Rainer Nelson från Pjelax UF Läs mera... 1979
SÖU:s vårmöte avtackning T.v. Leif Rex Häfte med ”Bron över Bottenviken” 1970-tal 1970-1979
SÖU:s vårmöte, 1971, avtackning Gustav Skuthälla, Inger Ek, Olav Storgård avtackas Läs mera... 1971
SÖU:s vårmöte/höstmöte 1976? Jan-Erik Frostdahl 1976
Taklax UF, fasad 1993
Taklax UF, fasad 1980
Tal / fest
tal / fest Erland Ingves
Tal fest
Talangjakt Ralf Sjöblom närmast kameran, i bakgrunden Bertel Smedman, Gunilla Rönnvall, Kristian Lövberg, Håkan Streng och Birgitta Smedman. Se årsbok 1965. 1965
Talangjakt Ralf Sjöblom närmast kameran, i bakgrunden Bertel Smedman, Gunilla Rönnvall, Kristian Lövberg, Håkan Streng och Birgitta Smedman. Se årsbok 1965. 1965
Talangjakt 1968 "Tre på spanska! Läs mera... 1968
Talangjakt 1968, gruppfoto Läs mera... 1968
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Olav Storgård, Per Vilander, talangerna fr.v. Yvonne Dahlbo, Margareta Smeds, Kim Lindberg, Johan Lindqvist, Stina Holst, Carl Armfelt, Tom Smeds, Marianne Sjöblom. Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Börje Lång Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
Talangjakt 1974 Läs mera... 1974
talangjakt?
talangjakt? tre kvinnor Eva, Maria & Villa 1960-1969
talangjakt/avtackning? Trygve Erikson 1960-1969
Talangjaktsvinnare 1980 Camilla Holmgård Se årsbok 1980 1980
Talko vid Storsand Ett tillskott till Storsandmiljön var två bastur. Se årsbok 1979 1979
Talko vid Storsand Göran Sjöblom var ansvarig föreståndare för kiosken och rörelsen vid Storsand under sommaren. Se årsbok 1979 1979
Talko vid Storsand Gästerna lämnade massor med skräp efter sig som städades bort på talko. Se årsbok 1979 1979
Talko vid Storsand inför Storsandrock Brita Sandsten Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Se årsbok 1978 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Håkan Westermark? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Stig Beijar, Vassor Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Se årsbok 1978 Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Leif Rex 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Leif Rex? 1977
Teater 1970
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater
teater Håkan Granlund, alias Sven Kobacka
teater
Teater Clas Prost, Lars Nygrund, Carola Sandström Bykiston
Teater Petalax UF?
Teater Petalax UF?
Teater Petalax UF?
teater / revy 1977-1980
teater / revy 1977-1980
teater / revy 1977-1980
Teater dans Se årsbok 1977 1977
Teater dans Se årsbok 1977 1977
teater Fattighuset 1970-1989
Teater i Korsholms UF, Gamla Vasa Femte ringens spex 1968 "Blandat - bland annat". Gunni Lax och Tage Åsbacka. Se årsbok 1968. 1968
Teater i Närpes? 1960-1969
Teater i Närpes? 1960-1969