Töm
5574 träffar
Bild Titel Kontextuppgifter Tid
Protokoll från SÖU:s konstituerande möte 16.6.1906 Läs hela protokollet via dropbox: Läs mera...16.6.1906
Utkörning av stock med häst för Rökiö biblioteksförenings hus för bygge av Rökiö biblioteksförenings hus fr.h. Edvin Holms, Villhelm Björklund, Alfred Påhls, Erik Höijer1908
Stommen till Rökiö biblioteksförenings hus byggs "Bläckhornet" byggdes 1908 enligt en åttakantig australisk modell. Föreningen lade ner sin verksamhet 1969 och uppgick i Vörå UF. Lokalen såldes på auktion och tjänade några år som sädesmagasin innan den revs 1975.1908-1923
Utkörning av stock för Rökiö biblioteksförenings hus Lokalen togs i bruk 19231908-1923
Utkörning av stock för Rökiö biblioteksförenings hus Lokalen togs i bruk 1923 Alfred Påhls, Villhelm Björklund, ?, Höijer, Granberg1908-1923
Rökiö biblioteksförenings medlemmar Alexander Knuts? 1 fr.v., Edvin Holms 2 fr.v., Johan Alfred Påhls t.h. förevisar den plats där de ska bygga sin lokal för byggmästare Erik Vikman1908
Rökiö biblioteksförenings medlemmar Edvin Holms, Verner Höijer (senare Verner Holm), Alfred Påhls, August Snåros förevisar den plats där de ska bygga sin lokal för byggmästare Erik Vikman.1908
Rökiö biblioteksförening börjar bygga föreningshuset Alexander Knuts, Karl Nygård, Anders Backman, August Svens, Simon Backlund, Erik Knuts, Isak Småroos, Erik Höijer, Edvin Holms, okänd, Erik Hedström och Verner Holms.1.1.1908
Vykort med ungdomsföreningslokaler i Närpes Övermark UF, Pjelax UF, Yttermark UF, Närpes folkhögskola, Norrnäs UF, Pörtom UF, Finby UF Fotografen Alfred Franzen i Övermark fotograferade uf-lokaler i Närpes och gjorde postkort av dem redan år 1910. Föreningshuset i Norrnäs Myreborg uppfördes sommaren 1907. Myreborg var gemensam lokal för Norrnäs UF och nykterhetsföreningen Myran I Norrnäs. Lokalen brann ner i oktober 1912 då en lampa hade lämnats osläckt efter en teaterföreställning.1910
SÖU:s årsberättelse 1917 Läs hela protokollet via dropbox: Läs mera...9.7.1917
Protokoll från SÖU:s och Sång- och musikförbundets vårmöte 9.7.1917 Läs hela protokollet via dropbox: Läs mera...9.7.1917
Rökiö biblioteksförenings hus "Bläckhornet" byggdes 1908 enligt en åttakantig australisk modell. Föreningen lade ner sin verksamhet 1969 och uppgick i Vörå UF. Lokalen såldes på auktion och tjänade några år som sädesmagasin innan den revs 1975.1923
Rökiö biblioteksförenings byggnadskommité 1923 Bakre raden fr.v. Edvin Holmstedt, ?, Edvard Bergström, Johan Granberg. Främre raden fr.v. Vilhelm Björklund, Alfred Påhls, Erik Hägglund, Johan Svens 1923
Rökiö biblioteksförenings styrelse 1923 Stående Johan Granberg, Erik Hägglund, Johan-Erik Enges, Edvin Holms. Sittande Vilhelm Björklund, Johan Alfred Påhls, Hilma Hildén 1923
Johannes Klockars dödsruna och begravning i Fram! nr. 18 och 19 1932 Läs hela utdraget ur tidningen på dropbox: Läs mera...7.10.1932
Sångfest vid Rejpelt UF 1934 Sångfest vid samlingshuset på Storberget i Vörå.1934
Soldater och gevär Rökiö BF, Inkvartering på UF-lokalen i tvåvåningssängar, år 1940 1940
Skyddskårstrupp och fältkanoner utanför Rökiö biblioteksförenings föreningshus Bläckhornet. Reservister från norra Österbotten skolas 1940 till artillerister. Föreningshuset fungerade våren 1940 som militärförläggning. Erik Lönnbohm, var en av skolarna.1940
SÖU:s ungdomsläger i Oravais 1946 Deltagare vid lägret 13-20 juni 1946. De sittande herrarna i första raden fr.v. magister Bertel Klockars, lärare Ragnar Hertsberg, folkdansledare Rudolf Swahn, förbundssekreterare och lärare Harald Wiik, SÖU:s viceordförande och lektor Alfred Huldén, skådespelare Josef Herler och Anna Maja Holm. Högst upp fjärde från vänster Karl Fridlund, andra raden uppifrån åttonde från vänster Jarl Finskas, elfte från vänster Igor Norrgård.13.6.1946
Ungdomsläger Gruppdiskussion utanför Bygdegården. I mitten danska Jensen och gruppledaren Magnus Kull. 1947
Ungdomsläger Harald Wiik1947-1959
Ungdomsläger? Harald Wiik1947-1959
Ungdomsläger Harald Wiik ungdomsläger1947-1959
Ungdomsläger, större grupp på gräsmatta Harald Wiik ungdomsläger1947-1959
Nordisk ungdomsvecka på Krogerup Högskola Harlad Wiik1948
"Bröllops salut" av Vilhelm Moberg, regi av Reinhold Wickström1948
Fest/möte under Runebergsdagen 5.2.1948
teaterkuliss? 1949
tre bilder med grupper av människor från ungdomsläger? SÖU:s ungdomsläger på Lappfjärds folkhögskola i månadsskiftet juni-juli. T.v. Mag. J.R. af Hällström, skalden Joel Rundt som höll föredrag på lägret, och värden rektor Joh. Nyqvist. Överst t.h. de fyra gruppledarna för studiegrupperna på lägret vid rektorns trappa: Börje Backholm, Doris Norrgårg, Per Erik Beijar och Magnus Kull. Nere t.h. Breidablicks nyvalada andra lärare socionomen Magnus Kull och rektor Helmer Staffans lägrets sångledare. Mer info bland tidningsurklipp27.6.1949-3.7.
Lotlax UF 40 år medlemmar samlade på gårdsplanen 14.8.1949
Lotlax UF 40 år Folkdanslaget samlade på gårdsplanen. Teodor Lindfors spelman, Åke Åkers, Gunda Sandås, Ernfrid Lassus, Gunhild Helsing, Uno Brors, Sylvia Skata, Elmer Vikström, Anja Krooks, Ture Helsing, Gunnel Lassus, Mauritz Skata, Vera Krooks, Bertel Blusi, Inga Brors, Anselm Lasus, Hjördis Brors, Eriksson danslärare.14.8.1949
Lotlax UF:s spelmanslag Vid ungdomsföreningens 40 års jubileum. Teodor Lindfors, Viktor Helsing, Evert Ingman, Georg Lindfors, Martin Lindfors.14.8.1949
Lotlax UF:s teateramatörer Vid föreningens 40 års jubileum. Inga Brors, Ernst Åkers, Gunda Sandås, Åke Åkers, Vera Krooks, Gert Blusi. Teaterstycket "Tösen på Björkeberga"14.8.1949
fyra personer Andra fr h Henrik Svarvar1950-1969
tre män I mitten Christer Boucht 1950-1969
grupp sitter ute 1950-1969
tre män och en filmkamera 1950-1969
grupp kring liten filmprojektor fem personer 1950-1969
möte/fest 1950-1969
Sundom UF:s styrelse vid 50-års jubileet Bertel Sund uppe tredje fr v., Sigge Marander uppe t.h., Börje Backholm nere andra f.h., R. Hagman1950
Sundom UF 50 år Talare R.Hagman1950
Sundom UF 50 år grupp folkdanslaget 1950
Jeppo UF:s teatersällskap framför lokalen 1950-1965
Jeppo UF:s teatersällskap framför lokalen 1950-1965
Jeppo UF:s teatersällskap framför lokalen Svenska John, Anna Josefina Persdotter och finska Kalle i teaterstycket Svenska John går i land.1950-1965
Hobbykurs vid Juthbacka 1950-1969
SÖU:s vårmöte 1950 i Bennäs 9.4.1950
mycket folk på gammal lastbil Ungdomsläger i Terjärv, på utfärd, se årsbok 19504.8.1950
Föreningsskola Föreningskola ordnades 1949-1958 med kurser från Karleby till Närpes med 1696 deltagare från tonåren till 50-års åldern på 29 kurser. Kurserna bestod av två veckor med teori och praktik om föreningslivet. 26.10.1950
Lappfjärd UF:s revy "Opp me porten" Carita Nygren, Els-Maj Sandell, Berit Smeds (Berit Gustavsson) bakom, Berit Soini (Berit Engblom), Els-Maj Rousko (Els-Maj Landgärds) sittande Maj-Britt Holm (Maj-Britt Pärus)1951-1952
Karperö UF, första paviljongen, fasad 1955-1970
sångerska Håkan Pellfolk, Sven-Erik Wester1955-1959
50-års jubileum kransnedläggning hedersvakt vid krigargravarna, 3 fr h Trygve Erikson1956
50-års jubileum kransnedläggning T.h. Trygve Erikson 1956
Sång vid SÖU:s höstmöte 1957 i Vassor socialassistent Sten Svahnström, intruktör Jarl Celvin, rektor Ingmar Mitts, lärare Joel Söderqvist, politie magister Magnus Kull, magister Hans Häggman, se årsbok 19571957
Teater i Närpes? 1957
pianist Sven-Erik Wester, ägare av bussbolaget Westerlines, ackompanjerade revyerna1958-1962
SÖU:s höstmöte 1959? avtackning SÖU:s viceordförande Hugo Brommels avtackas av Joel Söderqvist med en bokgåva från styrelsen, se årsbok 19591959
Koskeby UF:s nyårsrevy 1959: Vi har bot vid en landsväg På huk Bengt Jussil och Albin Svenlin1959
SÖU:s sommarsamling President Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen1.8.1959
SÖU:s sommarsamling President Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen1.8.1959
SÖU:s höstmöte 1959 SÖU:s avgående ordförande William Hägg lämnar över SÖU:s handlingar till den nya ordförande Trygve Erikson, se årsbok 195911.10.1959
talangjakt? tre kvinnor Eva, Maria & Villa1960-1969
festpublik Solbritt Smeds sannolikt närmast kameran1960-1969
sommarfest? grupp sitter i gräset 1960-1969
grupp vid ruin Troligtvis teaterverksamhet, mitten av 1960-talet1960-1969
möte Paul Lindell t.h?1960-1969
möte 1960-1969
teater? fyra kvinnor 1960-1969
teater? 1960-1969
två ungdomar på scen 1960-1969
kaffeservering möte 1960-1961 utgående från årsboken som kvinnan håller i1960-1961
grupp vid garderob Sven-Erik Glader1960-1975
grupp på båt? 1960-1975
Grupp Trygve Erikson1960-1969
Grupp fr.h. Trygve Erikson, Leif Erikson, Ethel Erikson1960-1969
Grupp fr.h. Trygve Erikson, Leif Erikson, Ethel Erikson1960-1969
Grupp Trygve Erikson1960-1969
grupp på trappa Sven-Erik Glader1960-1969
Festpublik utomhus sommarsamling 1960-1969
fest tal 1960-1969
fest tal 1960-1969
talangjakt/avtackning? Trygve Erikson 1960-1969
Publik utomhus sommarfest samling 1960-1969
Publik utomhus sommarfest samling 1960-1969
grupp styrelsen? Ingrid Saxberg1960-1969
kvinna 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
man vid kassaskåp 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte 1960-1969
möte Olav Ahlbäck t.h. 1960-1969
två män Sekreteraren i Korsholm SU Ragnvald Bengs, ombudsman Henrik Svarfvar Läs mera... 1960-1969
möte/fest SÖFF rektorn Alfons Sundqvist vid bordsändan1960-1969
man 1960-1969