Fotoarkivet

SÖU:s digitala fotoarkiv innehåller närmare 6000 foton från förbundets 111-åriga verksamhet. Arkivet är ännu under utveckling men du kan redan nu testa sökfunktionen med enkla sökord, bläddra genom hela arkivet och kommentera bilderna om du känner igen något. Utförligare sökinstruktioner finns längst ner på sidan.

Töm
674 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Möte/ringträff i andra ringen Marie-Louise Backlund (f. Andersson), Gun-Viol Lassfolk, Richard Finnberg, Mats Finne, Peter Forsén. 20.9.1991
Möte/ringträff i andra ringen Från vänster Mats Finne, Jan Sten 20.9.1991
Möte/ringträff i andra ringen Peter Holmäng 3 fr.v. 20.9.1991
Möte/ringträff i fjärde ringen Henry Alm, Kerstin Broo (Kerstin Antus), Thoman Kattil, Jan-Ingemar Eriksson, Mats Vornanen 19.9.1991
Möte/ringträff i fjärde ringen Mats Vornanen, Bertel Kullas, Maria Järnström, Susanne Salmela, Monika Forsberg 19.9.1991
Möte/ringträff i åttonde ringen Hans Stenlund, Kenneth Bergqvist, Gunilla Malm, Jens Tåg, Leif Hammarberg, ? 11.9.1991
Möte/ringträff i sjunde ringen 17.9.1991
Möte/ringträff i sjunde ringen Jan-Erik Nyberg, Dennis Pellfolk (Yttermark UF), Börje Vikstrand (Töjby UF) 17.9.1991
Möte/ringträff i sjunde ringen Peter Bjurs, ungdomssekreteraren i Närpes Johanna Tiililä och Carina Järvinen. 17.9.1991
Möte/ringträff i sjätte ringen Stefan Vestén från Taklax, Anita Svartgrund från Harrström, Åsa Frants (Åsa Nordman), Anna-Karin Höst och Christine Widd (Raukko) alla från Petalax Uf 9.9.1991
Möte/ringträff i tredje ringen Tredje ringen. Stefan Sandin? (t.h) Karin Nygård 10.9.1991
Möte/ringträff i tredje ringen Tredje ringen.F.v. John Vickman, Kurt Broo, Patrik Fors. Richard Ahlskog (t.h.) 10.9.1991
Möte/ringträff i åttonde ringen Hans Stenlund, Kenneth Bergqvist, Gunilla Malm, Jens Tåg, Leif Hammarberg, ? 11.9.1991
Möte/ringträff i sjätte ringen fr.v. Anna-Karin Höst, Peter Bjurs, Göran Höstman 9.9.1991
Möte/ringträff i sjätte ringen Bl.a. Helena Hemming-Väglund 9.9.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Peter Bjurs, Ulf Johansson 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Kjell Antus 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Tor-Erik Hägg på bild. Troligen fullmäktigeordförande i Oravais då. 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Bertel Kullas, ordförande? 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Närmast kameran Vilhelm Joupers, Christian Lindqvist och Bertel Kullas (Kimo Uf) 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Anna-Lena Groos, Helena Hemming-Väglund (främre raden, vit tröja), Susan Klemets (Susan Nedermo), Bo-Göran Grev (andra raden, mitten) 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Anna-Lena Groos 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Peter Bjurs, Ulf Johansson, Anna-Lena Groos 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Anna-Lena Groos 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo avgående förbundsordförande Kjell Antus, nya ordförande Anna-Lena Groos, Helena Hemming-Väglund, Susan Klemets (Susan Nedermo) 23.11.1991
SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo Maria Järnström 23.11.1991
Sjätte ringens årsmöte 1992 Från vänster Charlotta Nylund (gift Charlotta Kansa), Petra Sundholm, Jens Juthström 15.3.1992
Sjätte ringens årsmöte 1992 fr.h. Dage Stenbäck från Molpe, Göran Höstman, Anna-Karin Höst, Sofia Storfors, Thomas Storgård, Thomas Storgård 15.3.1992
Sjätte ringens årsmöte 1992 Anna-Karin Höst, Göran Höstman, Dage Stenbäck från Molpe, Helena Hemming och Anders Väglund 15.3.1992
Sjunde ringens årsmöte 1992 Anna-Lena Groos, ?, Anders Sjöberg?, ?, Johan Nysten 15.3.1992
Sjunde ringens årsmöte 1992 Harry Sand andra från vänster, Dennis Pellfolk närmast kameran, Pia Forsström (Pia Komsi), Bengt Österberg, Johan Silver sten. 15.3.1992
Sjätte ringens årsmöte 1992 Kenth Storm 15.3.1992
Första ringens årsmöte 1992 Marko Berg, Sabina Forsström, Kajsa Karlström (född Kajsa Rannisto), Karl-Gustav Byskata, Peter Nykänen, Johan Nyman, Carita Tapiola, Mikael Eriksson, Mikael Sumell, Frank Sandström 18.2.1992
Första ringens årsmöte 1992 Kajsa Karlström (född Kajsa Rannisto), Karl-Gustav Byskata, Peter Nykänen, Johan Nyman, Carita Tapiola 18.2.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Viola Mitts, Siv E. Mörk 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Fr.v. Ann-Sofi Rosendahl, Christer Sabel, Tomas Storm, Jens Dahl, Anna-Maria Kjellman, Alf Burman 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Längst t.v. Jens Dahl. Johan Nyman, Karl-Gustav Byskata, Peter Nykänen, Sune Glader. Vid bordsändan Ann-Sofi Rosendahl. Anna-Maria Kjellman l.t.h 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF fr.v Tom Storsved, Hans Snickars, Anna-Karin Höst, alla från Petalax Uf, Anna-Lena Groos och Peter Bjurs till höger 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF fr.v Tom Storsved, Hans Snickars, Anna-Karin Höst, alla från Petalax Uf, Anna-Lena Groos 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF Hans Snickars, Anna-Karin Höst, Tom Storsved, Anna-Lena Groos 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF Johan Nyman, Kajsa Rannisto, Peter Nykänen 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF Tom Storsved, Hans Snickars, Anna-Karin Höst, Anna-Lena Groos, Peter Bjurs 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF Tom Storsved, Hans Snickars, Peter Bjurs, Anna-Lena Groos 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF Tom Storsved, Hans Snickars, Anna-Karin Höst, Anna-Lena Groos, Peter Bjurs 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF fr.v Tom Storsved, Hans Snickars, Anna-Karin Höst, Anna-Lena Groos, Peter Bjurs 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Anna-Lena Groos, Peter Bjurs 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Helena Hemming-Väglund 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Sune Glader 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Jens-Olof Dahl, Peter Bjurs 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Koskö HF:s ordförande Viola Mitts 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Peter Bjurs, Anna-Lena Groos, Helena Hemming-Väglund, Peter Snickars 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Ann-Sofi Rosendahl 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Anna-Lena Groos 11.4.1992
SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö 11.4.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe Petra Sundholm, Jens Juthström, Ann-Sofi Backgren, Peter Bjurs, Kaj Wikblom 7.11.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe Jan-Henrik Häggdahl, Peter Bjurs 7.11.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe Jan-Henrik Häggdahl, Peter Bjurs 7.11.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe BG Laxell och Henrik Berg ur SÖU höstmötes orkester7.11.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe Jan-Henrik Häggdahl höstmötets ordförande, Molpe UF:s hälsningstal 7.11.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe Henry Backlund Korsnäs kommuns hälsning, vice ordförande i kommunfullmäktige 7.11.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe Anna-Lena Groos förbundsordförande 7.11.1992
SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe Peter Bjurs t.v., Kaj Wikblom (mitten, vit skjorta), Henry Backlund och Jan-Henrik Häggdahl längst fram 7.11.1992
FSU:s vårmöte 1993 Malin Flemming, Peter Bjurs, Susan Nedermo (Susan Klemets) 24.4.1993
Kronoby UF&NF:s höstmöte 1977 Christer Myrskog, Bengt Lybäck Läs mera... 1977
FSU:s höstmöte 1977 Det var vid detta höstmöte som NSU-representanterna tågade ut i protest och mötet flyttades framåt. Tvisten gällde fördelningen av anslaget mellan förbunden, enighet uppnåddes senare genom förhandlingar med Svenska Kulturfonden och medlare Christoffer Taxell. Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
SÖU:s höstmöte 1977 Peter Ekholm t.v., Leif Lundström t.h. Se årsbok 1977 Läs mera... 12.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Per Vilander, FSU:s ordförande, stående Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Österbottniska delegater vid mötet Bertel Nygård, Christina Nygård, Lasse Ekström, Håkan Westermark, Sture Erickson och Bengt Lybäck, med ryggen mot kameran Viviann Liljeström, Stina Engström, Gunn-May Fagersund, Guy Käcko Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Rolf Söderling Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Jörgen Eklund, Bengt Westerlund, Leif Rex Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
SÖU:s höstmöte 1977 Deltagare från Pörtom Uf Ann-Sofi Wägar, Barbro Häggkvist, Yvonne Ståhlgård, Jan-Erik Högbäck, Harry Berg Se årsbok 1977 Läs mera... 12.11.1977
SÖU:s höstmöte 1977 Leif Rex, Sture Erickson Läs mera... Se årsbok 1977 12.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Guy Käcko, Bengt Lybäck, Håkan Westermark, Leif Rex Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Håkan Westermark, Leif Rex Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
FSU:s höstmöte 1977 Håkan Westermark, Håkan Blomqvist, Sture Erickson stående, Bengt Lybäck, Guy Käcko (Purmo), Leif Rex Se årsbok 1977. Läs mera... 20.11.1977
SÖU:s höstmöte 1978? Läs mera... 1978
SÖU:s höstmöte 1978 Arbetsgrupp för slopande av nöjesskatt. Bengt Lybäck, Ulf Johansson, ?, ?, Leif Lundström, Jan-Erik Uljens, Ralf Skåtar, ?, Rafael Frans, Krister Vickstrand Läs mera... 1978
SÖU:s höstmöte 1978 Bengt Lybäck, Ulf Johansson, ?, ?, Leif Lundström, Jan-Erik Uljens, Ralf Skåtar, ?, Rafael Frans, Krister Vickstrand Läs mera... 1978
möte 1970-tal? Kaj Broman, Krister Vikstrand, Henrik Vikstrand, Bo-Erik Westerholm, ?, Bengt-Håkan Wilson, David Häggblom, Lars Johan Skomars, Håkan Brådd, Kjell Strandberg 1970-1979
Fördelningsmöte med vinterarrangörerna första, andra, tredje och fjärde ringen Läs mera... 1978
möte med ungdomar Ingvald Bergström, Michael Hällbacka o okänd, på ett tonårs 1970-1979
möte med ungdomar Gustav Skuthälla t.v., Leif Åberg, Pörtom andra fr.h. 1970-1979
möte med ungdomar Eva-Stina Ekstrand från Pörtom 1970-1979
möte med ungdomar Leif Åberg, Pörtom 1970-1979
möte med ungdomar fr v Leif Åberg, Carola Smått, Eva-Stina Ekstrand alla fr Pörtom 1970-1979
möte/fest 1970-tal? Krister Vikstrand andra f.v. 1970-1979
möte/fest 1970-tal? 1970-1979
FSU:s höstmöte 1978 SÖU:s delegation håller gruppmöte Bror Jacobson, Bengt Lybäck, Ulf Johansson, Leif Rex Läs mera... 1978
möte 1970-tal? Karl-Henrik Langels, Henrik Vikstrand, Krister Vikstrand, Håkan Westermark 1970-1979
möte 1970-tal? Karl-Henrik Langels, Henrik Vikstrand, Krister Vikstrand, Håkan Westermark 1970-1979
festfördelningsmöte i sjunde ringen Trygve Erikson, Henrik Vikstrand, Harry Appel, Per-Ole Lundell Läs mera... 1978
festfördelningsmöte i sjunde ringen Per-Ole Lundell, Rainer Nelson, Edvin Nixholm, Håkan Brådd, festfördelning Läs mera... 1978
möte, OH maskin
möte föreläsning 1970-1979

Sökinstruktioner

Du kan söka i arkivet med enkla sökord som plats, förening eller personnamn. Det går också att söka på fenomen som teater, dans, frågesport, föreningshus, möte, pidro m.m. 

Ifall en sökning med endast ett sökord ger alldeles för många träffar går det att kombinera två eller flera sökord för att får fram ett mer preciserat sökresultat. Då exempelvis en sökning på ordet "teater" ger 1384 träffar kan man precisera sökningen genom att lägga till ordet "revy". Sökningen "teater revy" visar då alla träffar som innehåller både revy och teater i beskrivningen, nämligen 508 stycken. Om det fortfarande är för mycket kan man lägga till en plats eller förening, t.ex. Karleby vilket resulterar i 55 träffar. 

Förutom ort och förening, kan det löna sig att söka på en viss ring om man är intresserad av bilder från ett specifikt geografiskt område i Österbotten. SÖU:s föreningar delas in i åtta ringar från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Om man exempelvis söker på "första ringen" får man resultat innehållande foton från möten, pidro och lag i ringfrågan från Karleby och Kronoby-området. Mer info om vilka föreningar som hör till vilka ringar finns här.

 

Visning

Man kan välja mellan att visa sökresultaten i en lista där man ser en liten bild, objektets titel, kontextuppgifter och tid eller en gallerivy där man ser en större bild men bara objektets titel. I listvyn kan sökresultatet också ordnas enligt titel eller tid genom att klicka på respektive rubrik. För att komma tillbaka till ursprungssidan med hela arkivmaterialet och frångå eventuell ordning enligt titel eller tid, klickar man på "töm" direkt under själva sökfältet.

Genom att klicka på en post i listan med sökresultat (eller en bild i gallerivyn) öppnas en större version av bilden på en ny sida med mer info och kommentarsfunktion. Med hjälp av piltangenterna på tangentbordet kan man bläddra till följande post i sökresultatet. Observera att det bara går att bläddra genom 100 bilder åt gången. Sedan är man tvungen att återgå till listan med sökresultat eller gallerivyn (via mittenknappen uppe till höger) och klicka sig fram till nästa sida med följande 100 poster.

Mer info om rättgheter och användningen av bilderna finns här.

 

Hjälp oss identifierar bilderna

Många av bilderna i arkivet saknar ännu information. Så om du känner igen en person, plats, händelse eller när bilden är tagen får du gärna skriva en kommentar så uppdaterar vi arkivet med informationen. Ju fler som kommenterar, desto bättre blir arkivet!


Digitaliserade dokument

Nu finns också några gamla protokoll digitaliserade och kan kan läsas i sin helhet via länkar till dropbox.

 

Exempelsökningar

I arkivet finns bilder från SÖU:s och medlemsföreningarnas verksamhet, bland annat:​

Talangjakter Ringfrågan Pidro Dans Föreningshus Teater Möten