Fotoarkivet

SÖU:s digitala fotoarkiv innehåller närmare 6000 foton från förbundets 111-åriga verksamhet. Arkivet är ännu under utveckling men du kan redan nu testa sökfunktionen med enkla sökord, bläddra genom hela arkivet och kommentera bilderna om du känner igen något. Utförligare sökinstruktioner finns längst ner på sidan.

Töm
266 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Man Anders Fredriksson (Karleby UF), Årets manliga resursperson på Johannesgalan 2002 2003
Årets manliga resursperson, Johannesgalan 2005 Andreas Norrgård (Kimo UF) årets manliga resursperson ÖP 11/2005 19.11.2005
Årets manliga resursperson, Johannesgalan 2005 Andreas Norrgård (Kimo UF) årets manliga resursperson ÖP 11/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Närmast kameran Petra Sundholm. Ryggen mot kameran Maria Norrgård, med glasögon Mats Ekblom, näste man till höger Steven Frostdahl. Andre man på bordets högra sida Niklas Sandnabba. ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Sofia Westerback årets resursperson ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Andreas Norrgård årets manliga resursperson(Oravais UF) ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Gunilla Lillbacka Årets amatörteaterskådis ÖP 10/2005 ÖP 1/2006 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Kimo UF utses till årets förening på Johannesgalan Främre raden Therese Gammelgård, Annika Joupers. Mellersta raden Ulrika Forss, Jan Joupers, Gisela Ståhlberg, Ulf Kullas, Anders Österberg. Bakre raden Kristoffer Björkström, Tina Gammelgård. ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Steven Frostdahl t.h. ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2004 ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Janina Häggqvist ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Det är Sara Lindgren (Oravais) Mats Lind? ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Ann-Sofie Lindberg ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 vinnarna ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Anna Risku (Anna Enegren) ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Årets förening Wasa UF Skatila: ?, ?, ?, ordförande Lena Lithén, Gun-Lis Norras-Svenn (årets kvinnliga resursperson), Rune Lithén, Anna Risku (Anna Enegren) intervjuar ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Tomas Fant ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Markus Lindberg stående i bakgrunden ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Jan Burman från Koskö Hf årets amatörskådespelare, Tomas Fant ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Mikko Ollikainen, Sören Storbäck ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Patrik Nylund, Anna Risku (Anna Enegren) ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Pär Särs, Sören Storbäck ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Pär Särs, Tomas Fant ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2003 Dennis Rönngård, Siv Hartvik ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Siv Hartvik ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt i hörnet ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Marina Norrgård, Janina Häggqvist ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt, Sören Storbäck, Klaus Wistbacka, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Klaus Wistbacka (Småbönders UF) ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt, Helena Hemming ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt, Mats Ekblom, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Klaus Wistbacka ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Tomas Fant ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel bakom ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel, Tomas Fant ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Pär Särs, Greta Paajanen, Ann-Sofi Backgren ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Ann-Sofi Backgren ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Gunilla Lillbacka, Helena Hemming, Roland Engström, Jens Juthström ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Jens Juthström ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Eva Marander, Kaj Holm, Roland Engström, Jens Juthström, Mats Ekblom ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Johannes Klockars ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Roland Engström, Annika Åman, Mats Brandt, Tendoz ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Peter Finne? ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnar, Eva Marander ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Markus Lindberg och Peter Finne från Sundom UF årets förening, Anders Hedström ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnars ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Markus Lindberg och Peter Finne från Sundom UF årets förening 2003
Johannesgalan 2003 Ann-Christine Ingves (i svart jacka och röd skjorta) sitter bredvid honom i kavaj och slips, vid bordet bakom dem som står. ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Gunilla Lillbacka, Andreas Norrgård, Roland Engström, Annika Åman och Kristoffer Björkström Byarevyn årets teatergrupp ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Gunilla Lillbacka, Byarevyn årets teatergrupp ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Roland Engström, Anders Hassel ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck Pörtom UF, årets amatörskådespelare ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Daniela Lindström, Sandra Saarela från Korsnäs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Daniela Lindström, Sandra Saarela från Korsnäs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Peter Finne, Anders Hedström, Jonas Bergqvist, Jonas Rönnqvist ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck, Pär Särs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Hans Snickars, Ann-Sofi Backgren, Sören Storbäck ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Jens Juthström, Maria Norrgård, Lotta Skinnar ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Helena Hemming, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Markus Westerlund, Katarina Dahlgren, Carina Storhannus, Caroline Westlund ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Helena Hemming-Väglund ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Dennis Rönngård, Daniela Lindström, Sandra Saarela från Korsnäs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Siv Hartvik, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Engblom, Christian Asplund, Sara Broo från dansbandet Tendoz Dennis Rönngård ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Engblom, Christian Asplund, Sara Broo från dansbande Tendoz, Dennis Rönngård, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Ekblom, Christian Asplund, Sara Broo (Sara Sundholm) Bandet Tendoz ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Dennis Rönngård ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Ekblom, Christian Asplund, Sara Broo (Sara Sundholm) Bandet Tendoz ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Ann-Sofi Backgren ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Helena Hemming ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Dan West, Lotta Skinnars, Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnars, Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnar och Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Siv Hartvik ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Peter Berglund, Linda Backgren Holm, Kaj Holm, Nina Furunäs-Wasberg, Jonna Granqvist ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Jonas Rönnqvist, Jens Juthström,Kaj Holm, Linda Backgren-Holm ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Jens Juthström, Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt ÖP 10/2003 2003

Sökinstruktioner

Du kan söka i arkivet med enkla sökord som plats, förening eller personnamn. Det går också att söka på fenomen som teater, dans, frågesport, föreningshus, möte, pidro m.m. 

Ifall en sökning med endast ett sökord ger alldeles för många träffar går det att kombinera två eller flera sökord för att får fram ett mer preciserat sökresultat. Då exempelvis en sökning på ordet "teater" ger 1384 träffar kan man precisera sökningen genom att lägga till ordet "revy". Sökningen "teater revy" visar då alla träffar som innehåller både revy och teater i beskrivningen, nämligen 508 stycken. Om det fortfarande är för mycket kan man lägga till en plats eller förening, t.ex. Karleby vilket resulterar i 55 träffar. 

Förutom ort och förening, kan det löna sig att söka på en viss ring om man är intresserad av bilder från ett specifikt geografiskt område i Österbotten. SÖU:s föreningar delas in i åtta ringar från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Om man exempelvis söker på "första ringen" får man resultat innehållande foton från möten, pidro och lag i ringfrågan från Karleby och Kronoby-området. Mer info om vilka föreningar som hör till vilka ringar finns här.

 

Visning

Man kan välja mellan att visa sökresultaten i en lista där man ser en liten bild, objektets titel, kontextuppgifter och tid eller en gallerivy där man ser en större bild men bara objektets titel. I listvyn kan sökresultatet också ordnas enligt titel eller tid genom att klicka på respektive rubrik. För att komma tillbaka till ursprungssidan med hela arkivmaterialet och frångå eventuell ordning enligt titel eller tid, klickar man på "töm" direkt under själva sökfältet.

Genom att klicka på en post i listan med sökresultat (eller en bild i gallerivyn) öppnas en större version av bilden på en ny sida med mer info och kommentarsfunktion. Med hjälp av piltangenterna på tangentbordet kan man bläddra till följande post i sökresultatet. Observera att det bara går att bläddra genom 100 bilder åt gången. Sedan är man tvungen att återgå till listan med sökresultat eller gallerivyn (via mittenknappen uppe till höger) och klicka sig fram till nästa sida med följande 100 poster.

Mer info om rättgheter och användningen av bilderna finns här.

 

Hjälp oss identifierar bilderna

Många av bilderna i arkivet saknar ännu information. Så om du känner igen en person, plats, händelse eller när bilden är tagen får du gärna skriva en kommentar så uppdaterar vi arkivet med informationen. Ju fler som kommenterar, desto bättre blir arkivet!


Digitaliserade dokument

Nu finns också några gamla protokoll digitaliserade och kan kan läsas i sin helhet via länkar till dropbox.

 

Exempelsökningar

I arkivet finns bilder från SÖU:s och medlemsföreningarnas verksamhet, bland annat:​

Talangjakter Ringfrågan Pidro Dans Föreningshus Teater Möten