Fotoarkivet

SÖU:s digitala fotoarkiv innehåller närmare 6000 foton från förbundets 111-åriga verksamhet. Arkivet är ännu under utveckling men du kan redan nu testa sökfunktionen med enkla sökord, bläddra genom hela arkivet och kommentera bilderna om du känner igen något. Utförligare sökinstruktioner finns längst ner på sidan.

Töm
87 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund 1986
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund 1986
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund Wilhelm Back d.ä. t.v., Holger Backlund med ryggen mot kameran, Dan Ingman mittemot, Kjell-Ove Björk längst bort t.h., Ralf Norrgård mittemot med ryggen mot kameran 1986
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund Uppe från vänster Leif Ingman, Olof Back, Harry Snygg. Nere från vänster Wilhelm Back d.ä., Sven Ingman, Gustav Back. 1986
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund vinnare med pokal Leif Ingman, Olof Back, Harry Snygg, Willhelm Back d.ä., Sven Ingman, Gustav Back 1986
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund Leif Ingman t.v., Olof Back mittemot, Gustaf Back i mitten med ryggen mot kameran, Harry Snygg mittemot, Wilhelm Back d.ä längst bort med ansiktet mot kameran. 1986
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund Harry Snygg t.v., Sven Ingman mittemot, Ralf Westin i mitten med ansiktet mot kameran 1986
Pidrofinal 1986 i Iskmo-Jungsund 1986
Pidrofinal 1991 vinnare med pokal NUFS:s pidrolag Gustav Häger, Stefan Bärs, Stefan Björkgård, Janne Kirsilä, Johan Palokangas, Richard Ahlskog 24.3.1991
Pidrofinal 1991? En person bär ett bord 24.3.1991
Pidrofinal 1991? kaffeservering 24.3.1991
Pidrofinal 1992 i Petalax Petalax UF:s lag i pidrofinalen 1992 fr.v. Leif Söderblom, Hans Snickars, Conny Rönnlöv, Tor-Björn Strömsbäck, Kjell Stenbacka, Peter Åbonde 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Ann-Cathrine Rönnlöv, Anna-Karin Höst, Sofia Storfors 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Iskmo-Jungsund UF Peter Back, Wilhelm Back d.ä., Gustav Back, Dan Ingman, Olof Back, Göran Udd 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Iskmo-Jungsund UF Peter Back, Wilhelm Back d.ä., Gustav Back, Olof Back, Dan Ingman, Göran Udd 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Fr.v. Peter Back, Göran Udd, Gustav Back, Wilhelm Back d.ä., Dan Ingman, Olof Back och Peter Åman? sista från (Purmo) 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Sofia Storfors, Olof Back, Peter Åman Purmo, Stig-Göran Brandt Purmo 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Tomas Storgård pidrodomare 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Anna-Karin Höst, Sofia Storfors 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Carina Nordman-Byskata, Ann-Cathrine Rönnlöv t.h. 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Torbjörn Strömsbäck med ryggen mot kameran, Hans Snickars mittemot (Petalax), Johnny Mård t.h. (Karperö) 22.3.1992
Pidrofinal 1992 i Petalax Torbjörn Strömsbäck med ryggen mot kameran, Hans Snickars mittemot (Petalax), Johnny Mård t.h. (Karperö) vid bordet t.v. Peter Back med ryggen mot scenen, Göran Udd mittemot, vid bordet i mitten Wilhelm Backa d.ä. med ryggen mot, Dan Ingman mittemot, vid bordet bakom Olof Back med ryggen mot, Gustav Back mittemot (Iskmo-Jungsund) 22.3.1992
Pidro i Nedervetil 1992 Carita Tapiola (Carita Storrank ?), Kajsa Karlström född Kajsa Rannisto 14.3.1992
Pidro i Nedervetil 1992 Norra semifinalen Pidro 14.3.1992
Pidro i Nedervetil 1992 Norra semifinalen Peter Åman med dobber-tröja, Kalervo Orre stående bredvid, båda från Purmo 14.3.1992
Man med pokal, pidro? Iskmo-Jungsund UF Gustav Back, FRIS pidromästerskap 1992 1992
Man med pokal, pidro? Iskmo-Jungsund UF Gustav Back, FRIS pidromästerskap 1992 1992
Pidroturnering 1993 mellersta semi i Bertby Rafael Ehn t.v med ryggen mot kameran, Olaf Back t.h. med ryggen mot kameran, Kjell-Ove Björk mittemot, t.h. i bakgrunden Göran Udd t.v. lag från Iskmo-Jungsund UF? 14.3.1993
Pidrospel på 1960-talet Fr.v. Bo-Håkan Sundqvist (med ryggen mot kameran), Sven-Olof Burman? eller Hans Mattas?, Holm, Mats Ingman, Leif Ingman Läs mera... 1969
Pidrospel på 1960-talet Läs mera... 1969
Ungdomar spelar pidro Läs mera... 1976
Pidro kvinnor Läs mera... 1976
Pidrofinal 1983 Pokal 31.3.1983
Pidrofinal 1983 Pidrospel 31.3.1983
Pidrofinal 1983 Pidrospel 31.3.1983
Pidrofinal 1983 vinnande lag med pokal Övermalax UF:s lag Se årsbok 1983 Läs mera... 31.3.1983
Pidro VM (femte ringen) 1983 Finalbordet med segrarna Dan-Ove Glader och Bo-Håkan Sundqvist, samt tvåorna Fransholm och Beijar Läs mera... 8.9.1983
Pidro VM (femte ringen) 1983 segrarna Dan-Ove Glader och Bo-Håkan Sundqvist Läs mera... 8.9.1983
Pidro VM (femte ringen) 1983 Finalbordet med segrarna Dan-Ove Glader och Bo-Håkan Sundqvist, samt tvåorna Fransholm och Beijar Läs mera... 8.9.1983
Pidro VM (femte ringen) 1983 Läs mera... 8.9.1983
Pidro vid UF Hoppet 1990-1999
Pidro vid UF Hoppet Leif Norrgård t.v., Marko Salminen mittemot 1990-1999
Pidro vid UF Hoppet 1990-1999
Pidro vid UF Hoppet 1990-1999
Pidro vid UF Hoppet Holger Backlund, David Häggblom med ryggen mot kameran, Hans-Anders Lagerström, Mats Ingman 1990-1999
Pidro vid UF Hoppet 1990-1999
Pidro vid UF Hoppet Holger Backlund, Hans-Anders Lagerström, David Häggblom med ryggen mot kameran, Mats Ingman skymd, Doris Loo bakom Lagerström 1990-1999
Pidrofinal 1988 vinnande laget med pokal Socklot UF Roger Eriksson, Bjarne Vestvik, Bengt Enqvist, Erik Sandvik, Ralf Sjöblom, Ulf Eriksson 1988
Pidrofinal 1988 Lag från UF Hoppet: närmast kameran t.v. Jan-Ole Varg mittemot t.h. Martti Hietamäki, följande t.v. Kennet Nygård mittemot t.h. Paul Martinsson, följande t.v. Bertel Back mittemot t.h. Marko Salakari? 1988
Pidrofinal 1988 1988
Pidrofinal 1988 vinnande laget med pokal Socklot UF Roger Eriksson, Bjarne Vestvik, Bengt Enqvist, Erik Sandvik, Ralf Sjöblom, Ulf Eriksson 1988
Pidrofinal 1988 vinnande laget med pokal Socklot UF Roger Eriksson, Bjarne Vestvik, Bengt Enqvist, Erik Sandvik, Ralf Sjöblom, Ulf Eriksson 1988
Pidrofinal 1988 vinnande laget med pokal Socklot UF Roger Eriksson, Bjarne Vestvik, Bengt Enqvist, Erik Sandvik, Ralf Sjöblom, Ulf Eriksson 1988
Pidrofinal 1993 i Kållby Vinnande laget från Närpes Kurt Backman, Stefan Skogberg, Krister Holm, Ivars, Roger Kronlund, Kaj-Peter Kronlund, Mats Norrgård 28.3.1993
Pidrofinal 1993 i Kållby Vinnande laget från Närpes: Mats Norrgård,Kurt Backman, Krister Holm, Stefan Skogberg, Roger Kronlund, Kaj-Peter Kronlund, Ivars 28.3.1993
Pidrofinal 1993 i Kållby Vinnande laget från Närpes: Mats Norrgård,Kurt Backman, Krister Holm, Stefan Skogberg, Roger Kronlund, Kaj-Peter Kronlund, Ivars 28.3.1993
Pidrofinal 1993 i Kållby Karlo Kirsilä kokar knackkorv 28.3.1993
Pidrofinal 1993 i Kållby 28.3.1993
Pidrofinal 1994 vid Iskmo-Jungsund UF Bertby UF - Pörtom UF 19.3.1994 t.v. Martin Ollqvist från Bertby UF, Krister Bäckström i röd tröja och Tom Nordman mittemot, Pörtom Uf 19.3.1994
Pidrofinal 1994 vid Iskmo-Jungsund UF Dan Ingman t.h, Olof Back t.v. 19.3.1994
Pidrofinal 1994 vid Iskmo-Jungsund UF Pörtomlag (spelare med ryggen mot kameran) Göran Udd (med ansiktet mot kameran), Leif Ingman (mittemot) 19.3.1994
Pidrofinal 1994 vid Iskmo-Jungsund UF Pörtomlag i profil 19.3.1994
Pidrofinal 1994 vid Iskmo-Jungsund UF Pörtomlag (längst fram till höger i profil) 19.3.1994
Pidrofinal 1994 vid Iskmo-Jungsund UF 19.3.1994
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs Kovjoki UF-Purmo UF 19.3.1995
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs Nämpnäs UF - UF Hoppet Nämpnäslag syns i profil, Karl Henrik Wilson t.v., Silvert Nybacka t.h., från Uf Hoppet Kenneth Nygård i vitt och Mats Lall med ryggen mot kameran 19.3.1995
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs Pörtom UF-Replot UF t.v. i Relotlaget Leif Moliis med ryggen mot kameran och Frans Blom t.h. Jörgen Ahlbäck i vitt, Henrik Sand mittemot från Pörtom UF Bjarne Gammal från Replot th med mörk jacka 19.3.1995
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs Nämpnäslag syns i profil, Lars Langells t.v., Sture Häggblom t.h., möter UF Hoppets Bertel Back och Stefan Smulter (med ryggen mot kameran) 19.3.1995
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs Lag från UF Hoppet, Bertel Back, Stefan Smulter, Lasse Back, Mats Lall, Kenneth Nygård, Marko Salakari 19.3.1995
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs Lag från UF Hoppet, Från vänster: Bertel Back, Stefan Smulter, Lasse Back, Mats Lall och Kenneth Nygård. Längst fram Marko Salakari 19.3.1995
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs Lag från UF Hoppet, Från vänster: Bertel Back, Stefan Smulter, Lasse Back, Mats Lall och Kenneth Nygård. Längst fram Marko Salakari 19.3.1995
Pidrofinal 1988 t.v. Jan-Ole Warg, t.h. Martti Hietamäki, i bakgrunden i mitten t.v. i profil Bertel Back 1988
Pidro, vinnande laget med pokal 2003? Patrik Nylund, Peter Klemets, Nilsson, Max Håkans, Jan Svanlund med pokalen, Jan-Erik Svarvén 14.4.2003
Pidro Tomas Andersson, Patrik Rödgård, Fredrik Back, Johan Häggblom. Öppet hus i Pensala UF. ÖP 8/2003 2003
Pidrofinal 2004 i Närpes Hans Snickars domare i pidrofinalen ÖP 3/2004 1.9.2004
Pidrofinal 2004 i Närpes Tor Hatt från Lappfors UF t.v. ÖP 3/2004 1.9.2004
Pidrofinal 2004 i Närpes, vinnare med pokal vinnande laget från Lappfors UF: Jonas Wiik, Stefan Bäck, Roy Högkull, Tor Hatt, Leif Högkull, Vilho Hinkka ÖP 3/2004 1.9.2004
SÖU:s pidroturnering 1984, vinnare med pokal Lag från Övermalax: fr.v. Bengt Engsbo, Kurt Hagner, Lars-Göran Svenns, Kjell Sjöberg, Göran Geberg, Helge Åback Se årsbok 1984 Läs mera... 1984
Pidro
Pidrofinal 1991 NUFS:s pidrolag vinnare med pokal Janne Kirsilä, Gustav Häger, Richard Ahlskog, Stefan Björkgård, Stefan Bärs, Johan Palokangas 24.3.1991
Pidrofinal 1988, vinnande lag med pokal Socklot UF Roger Eriksson, Bjarne Vestvik, Bengt Enqvist, Erik Sandvik, Ralf Sjöblom, Ulf Eriksson 1988
Pidrofinal 1995 i Nämpnäs, vinnare med pokal Lag från UF Hoppet, Från vänster: Bertel Back, Stefan Smulter, Lasse Back, Mats Lall och Kenneth Nygård. Längst fram Marko Salakari 19.3.1995
Pidrofinal 2004 i Närpes ÖP 3/2004 1.1.2004-31.12.
Pidrofinal 2004 i Närpes, vinnare med pokal vinnande laget från Lappfors UF: Jonas Wiik, Stefan Bäck, Roy Högkull, Tor Hatt, Leif Högkull, Vilho Hinkka ÖP 3/2004 1.1.2004-31.12.
Pidrofinal 2004 i Närpes Hans Snickars domare ÖP 3/2004 1.1.2004-31.12.
Pidrofinal 2004 i Närpes ÖP 3/2004 1.1.2004-31.12.
Pidro Tomas Andersson, Patrik Rödgård, Fredrik Back, Johan Häggblom. ÖP 8/2003 1.9.2003

Sökinstruktioner

Du kan söka i arkivet med enkla sökord som plats, förening eller personnamn. Det går också att söka på fenomen som teater, dans, frågesport, föreningshus, möte, pidro m.m. 

Ifall en sökning med endast ett sökord ger alldeles för många träffar går det att kombinera två eller flera sökord för att får fram ett mer preciserat sökresultat. Då exempelvis en sökning på ordet "teater" ger 1384 träffar kan man precisera sökningen genom att lägga till ordet "revy". Sökningen "teater revy" visar då alla träffar som innehåller både revy och teater i beskrivningen, nämligen 508 stycken. Om det fortfarande är för mycket kan man lägga till en plats eller förening, t.ex. Karleby vilket resulterar i 55 träffar. 

Förutom ort och förening, kan det löna sig att söka på en viss ring om man är intresserad av bilder från ett specifikt geografiskt område i Österbotten. SÖU:s föreningar delas in i åtta ringar från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Om man exempelvis söker på "första ringen" får man resultat innehållande foton från möten, pidro och lag i ringfrågan från Karleby och Kronoby-området. Mer info om vilka föreningar som hör till vilka ringar finns här.

 

Visning

Man kan välja mellan att visa sökresultaten i en lista där man ser en liten bild, objektets titel, kontextuppgifter och tid eller en gallerivy där man ser en större bild men bara objektets titel. I listvyn kan sökresultatet också ordnas enligt titel eller tid genom att klicka på respektive rubrik. För att komma tillbaka till ursprungssidan med hela arkivmaterialet och frångå eventuell ordning enligt titel eller tid, klickar man på "töm" direkt under själva sökfältet.

Genom att klicka på en post i listan med sökresultat (eller en bild i gallerivyn) öppnas en större version av bilden på en ny sida med mer info och kommentarsfunktion. Med hjälp av piltangenterna på tangentbordet kan man bläddra till följande post i sökresultatet. Observera att det bara går att bläddra genom 100 bilder åt gången. Sedan är man tvungen att återgå till listan med sökresultat eller gallerivyn (via mittenknappen uppe till höger) och klicka sig fram till nästa sida med följande 100 poster.

Mer info om rättgheter och användningen av bilderna finns här.

 

Hjälp oss identifierar bilderna

Många av bilderna i arkivet saknar ännu information. Så om du känner igen en person, plats, händelse eller när bilden är tagen får du gärna skriva en kommentar så uppdaterar vi arkivet med informationen. Ju fler som kommenterar, desto bättre blir arkivet!


Digitaliserade dokument

Nu finns också några gamla protokoll digitaliserade och kan kan läsas i sin helhet via länkar till dropbox.

 

Exempelsökningar

I arkivet finns bilder från SÖU:s och medlemsföreningarnas verksamhet, bland annat:​

Talangjakter Ringfrågan Pidro Dans Föreningshus Teater Möten