skrivbord vid SÖU:s kansli

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Tid
1981
Media id/signum
SOU N749