Reklamkurs 1987

Sören Kock föreläsare, Harry Lervik från Solf UF, Conny Rönnlöf från Petalax UF
Tid
23.4.1987
Media id/signum
SOU N834