Förtroendemannaseminarium 1987

Lory Backgren (Molpe), ?, ?, ?, Ann-Sofie Granbäck (Pörtom), ?, Rune Glasberg (Karperö) , Sune Glader (Karperö), Bengt Järv (Karperö)
Platsbeskrivning
HOS WBL / Sjöström
Tid
7.2.1987
Media id/signum
SOU N804