Rökiö biblioteksförenings byggnadskommité 1923

Platsbeskrivning
Rökiö, Vörå
Kontextuppgifter
Bakre raden fr.v. Edvin Holmstedt, ?, Edvard Bergström, Johan Granberg. Främre raden fr.v. Vilhelm Björklund, Alfred Påhls, Erik Hägglund, Johan Svens
Tid
1923
Media id/signum
SOU 4R9-10