50-års jubileum kransnedläggning

Kontextuppgifter
T.h. Trygve Erikson
Ämnesord
folkdräkter, gravmonument
Tid
1956
Media id/signum
SOU F944