Bandet The Pines

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Ronnie Furu, Pernilla Furu, Anders Bengs ÖP 7/2003
Ämnesord
ensembler
Tid
2003
Media id/signum
SOU F871