Tjöck juniorfolkdanslag

Kontextuppgifter
Lenita Lillmals, Katarina Rosenholm, Dorthe Lillmals, Viveca Huldén, Göta Skoglund, Carina Storås, Kjell Erlands, Peter Sjöblom, Jan Rosenholm, Monica Storlåls, Carina Österback och Marina Utter Läs mera...
Ämnesord
folkdräkter
Tid
1975
Media id/signum
SOU N2399