Orkestertävling

Platsbeskrivning
Carpella, Karperö
Kontextuppgifter
Zotch' fanclub Heli Lillala, Leena Laaksoharju, Margareta Kock, Olav Kock, Anne-Marie Kock Läs mera...
Ämnesord
kaffekoppar
Tid
1975
Media id/signum
SOU N2393