”Sjöslag på Strömsö”

Platsbeskrivning
Strömsö, Vasa
Kontextuppgifter
Alf Forsén, Nils Back, Saga Berts
Läs mera...
Tid
19.8.1968
Media id/signum
SOU N1824