Karleby UF på Svenska teatern

Kontextuppgifter
KUF på revyresa till Helsingfors
Ämnesord
teater (konstarter)
Tid
1980
Media id/signum
SOU N685