Karleby UF på Svenska teatern

Kontextuppgifter
längst till höger Lars Nylund ”Gigli Nylund”
Ämnesord
teater (konstarter)
Tid
1980
Media id/signum
SOU N678