Möte/ringträff i andra ringen

Platsbeskrivning
Överesse UF, Essegården
Kontextuppgifter
Peter Holmäng 3 fr.v.
Tid
20.9.1991
Media id/signum
SOU N616