SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo

Platsbeskrivning
Kimo
Kontextuppgifter
Närmast kameran Vilhelm Joupers, Christian Lindqvist och Bertel Kullas (Kimo Uf)
Tid
23.11.1991
Media id/signum
SOU N588