Sjätte ringens årsmöte 1992

Platsbeskrivning
Övermalax UF, Solhem
Kontextuppgifter
fr.h. Dage Stenbäck från Molpe, Göran Höstman, Anna-Karin Höst, Sofia Storfors, Thomas Storgård, Thomas Storgård
Tid
15.3.1992
Media id/signum
SOU N507