Första ringens årsmöte 1992

Platsbeskrivning
Nedervetil
Kontextuppgifter
Marko Berg, Sabina Forsström, Kajsa Karlström (född Kajsa Rannisto), Karl-Gustav Byskata, Peter Nykänen, Johan Nyman, Carita Tapiola, Mikael Eriksson, Mikael Sumell, Frank Sandström
Tid
18.2.1992
Media id/signum
SOU N497