Tjänstemannakonferens i Vasa 1993

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Peter Bjurs, Johan-Erik Fant och Gunne Lax, revisorer
Tid
16.3.1993
Media id/signum
SOU N337